Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2826826 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2360 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 117 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Tu możesz dodać informację o planowanej aktywności za pomocą formularza
Po zatwierdzeniu przez administratora, info pojawi się na tej stronie.
Aktywność z PGA PB07. (dodane 2019-03-19 przez: SQ7WOJ)
Aktywność z PGA BO06. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA BO01. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA WI04. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA WI05. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA MQ01. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA MQ06. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA KR07. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA KR11. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA WA06. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
Aktywność z PGA 0W09. (dodane 2019-03-20 przez: SQ5GLB)
PGA Stacja
ZM01 sq8hnb
SX02 sq8hnb/p
CO03 sq8hnb/p
CO02 sq8hnb/p
CO04 sq8hnb/p
WH01 sq8hnb/p
TZ03 sq7m/p
MI01 sq8hnb/p
CZ08 sq9lom/p
AC03 sp5du/p
PC01 sq8jcb/p
RO04 sp8pgp/p
LB14 sp8dhj/8
HR01 sp0pga
WM01 sp5du/m

PGA Stacja
PB07 SQ7WOJ/p
BO06 SQ5GLB/9
BO01 SQ5GLB/9
WI04 SQ5GLB/9
WI05 SQ5GLB/9
MQ01 SQ5GLB/9
MQ06 SQ5GLB/9
KR07 SQ5GLB/9
KR11 SQ5GLB/9
WA06 SQ5GLB/9
0W09 SQ5GLB/9


Podziękowania dla:
Włodek SP8BJU