Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4405250 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
GS06 sq8jcb/5
ZE01 sq1nxo/p
ZC14 sq9mdf/p
ZC04 sq9mdf/p
WR08 sp6kmi/p
WR06 sq9lom/p
WR01 sp6kmi/p
WI01 sq9lom/p
WA04 sq9lom/p
UT06 sp5xty/p
TB01 sq9lom/p
SH05 sq9lom/p
SH03 sq9lom/p
RU02 sq2bxi/p
PZ04 sp5du/p

PGA Stacja


Podziękowania dla:
Zbigniew SP8JUS