Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2790094 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2481 *
w tym zawieszonych *4*
Aktywnych
* 2348 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 129 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc
Tu możesz dodać zapowiedź o planowanej aktywności.
Zapowiedż pojawi się na tej stronie w ciągu kilku minut.

Autor podaj swój znak
PGA PGA XXXX (np. PGA EL01) NOWA???
Stacja znak aktywatora
Data RRRR-MM-DD
Start GG:MM LT Koniec GG:MM LT
Pasmo np.: 20, 15, 10 Emisja CW, SSB, DIGI
SPFF, ZWP np.: SPFF-0542, ZWP JEA01
INFO
PGA Stacja
WD06 sq8jcb/p
WD01 sq8jcb/p
WX12 sq5glb/5
WX07 sq5glb/5
WX04 sq5glb/5
WX02 sq5glb/5
WX01 sq5glb/5
WM01 sq5glb
PZ05 sq5glb/5
PZ04 sq5glb/5
PZ03 sq5glb/5
PZ02 sq5glb/5
PL08 sq5ouy
BF01 sp5kw
KH08 sp5ymu/3

PGA Stacja
WZ03 SQ5GLB/5
ZA06 SQ8HNB/p
WZ04 SQ5GLB/5
SY02 SP8PGP/P
WZ06 SQ5GLB/5
WZ07 SQ5GLB/5
WZ02 SQ5GLB/5
WZ05 SQ5GLB/5


Podziękowania dla:
Witold SP3JDZ