Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4653710 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Piotr SP8X, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Henryk SP8DHJ, Andrzej SP3NNI, Janusz SQ5AAJ, Antoni SP8DY, Michał SP6KMI, Karol SP5AKP, Zenon SP6JQF, Mirek SN9MT, Piotr SP3QDX, Ryszard SP8OBT/SP44WFF, Krzysztof SP5DU, Zygmunt SP5AYY, Darek SP5XTY, Mirosław SP3CJS, Robert SQ8JMZ, Philip K6EID, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Franciszek SP8FO, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
ZG05 sp3atb/p
RA10 sp8dy/p
PU11 sp8x
OS03 sp8dy/p
OS02 sp8dy/p
LL02 sp1wag
EN04 sp8dy/p
EN01 sp8dy/p
LQ02 sp8dy/p
ZY08 sp3atb/p
ZY07 sp3atb/p
ZY01 sp3atb/p
WG02 sq5am
WE08 sp5xty/p
WE03 sp5xty/p

PGA Stacja
PL09 SP1MVG/p
ND02 SP1MVG/p
PL15 SP1MVG/p
PL13 SP1MVG/p
OO07 SQ8HNB/p


Podziękowania dla:
Krzysztof SP5DU