Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4937099 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Henryk SP8DHJ, Jarek SP4JZ, Marek SQ6ELK, Piotr SP8X, Mirek SN9MT, Andrzej SP3NNI, Janusz SQ5AAJ, Antoni SP8DY, Wiktor SP4VIT, Krzysztof SP5DU, Robert SQ8JMZ, Janusz SP3J, Paweł SP4APB, Adam HF7ST, Wojciech SP8UFY, Michał SP6KMI, Karol SP5AKP, Zenon SP6JQF, Piotr SP3QDX, Ryszard SP8OBT/SP44WFF, Zygmunt SP5AYY, Darek SP5XTY, Mirosław SP3CJS, Philip K6EID, Jan SP3CYY, Wacław SP5XXX, Andrzej SP5EBH, Robert SP2ROB, Kazimierz SQ4IOH, Kornel SP3SFS, Zbigniew SP8JUS, Witold SP3JDZ, Janusz SP5HMD, Franciszek SP8FO, Mariusz SP5TE, Tomasz SQ3TSM, Radek SQ8HNB, Bogdan SP3IQ, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WJ04 sq8jcb/p
TA13 sp9mkp/p
SZ05 sp2alt/1
SZ02 sp2alt/1
SF01 sq6nsg/p
PO12 sq9lom/p
OB03 sp8tps
PO11 sq9lom/p
MW04 sq9loj
LC06 sp8uft
KZ03 sp2alt/1
KP06 sq6nsg/p
BG04 sp2alt/1
PK07 sq8jcb/p
CU02 sp2alt/2

PGA Stacja
BE05 SP3ATB/P


Podziękowania dla:
Andrzej SP3NNI