Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2401244 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 2129 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 351 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Janusz SP5HMD, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Andrzej SP3NNI, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
WM01 sp5du/p
TK08 sq5glb/3
TK05 sq5glb/3
PW05 sq5glb/3
PB04 sp5es
OF06 sq5glb/3
OF05 sq5glb/3
OF03 sq5glb/3
OD07 sq5glb/3
NN11 sq5glb/3
NN02 sq5glb/3
KA10 sq5glb/3
KA09 sq5glb/3
KA08 sq5glb/3
KA07 sq5glb/3

PGA Stacja
DD03 SQ5GLB/7
DD06 SQ5GLB/7
UL04 SQ5GLB/7
IA10 SQ5GLB/7
CIA0 SQ5GLB/7
IA01 SQ5GLB/7
IA08 SQ5GLB/7
US02 SQ5GLB/7
LT02 sp8dy
US07 SQ5GLB/7
KF03 SQ5GLB/3
KF02 SP3EA/3 SP3ZBY/3
KF02 SP3EA/3 SP3ZBY/3
US01 SQ5GLB/7
US05 SQ5GLB/7
LT08 sp8dy
WU01 SQ5GLB/7
WU02 SQ5GLB/7
WU06 SQ5GLB/7
WU10 SQ5GLB/7


Podziękowania dla:
Henryk SP8DHJ