Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 2596908 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
Aktywnych
* 2277 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 203 *
gmin PGA.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Wsparcie

Specjalne podziękowania za wsparcie dla:
Henryk SP8DHJ, Tomasz SQ3TSM, Krzysztof SP5DU, Radek SQ8HNB, Henryk SP8DHJ, Bogdan SP3IQ, Janusz SP5HMD, Henryk SP8DHJ, Henryk SP8DHJ, Andrzej SP3NNI, Jerzy SP4OLL, Marian SQ5AKY, Bogdan SP8ONJ, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP6OLE, Jurek SP5EJG, Krzysztof SP5DU, Włodek SP8BJU, Tomasz SQ2TOM, Marian SQ5AKY, Janek SQ9CWO, Jurek SP5C/SN0WFF,


PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym PGA.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA.

PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA.
Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów PGA Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz PGA LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73


PGA Stacja
PK01 sq5ef/2
OB01 sp8dy
KK09 sp8dy
GG01 sq4ioh/6
PP06 sq4ioh/6
PP04 sq4ioh/6
UN02 sq4ioh/6
PP03 sq4ioh/6
NL04 sq4ioh/3
GG06 sq4ioh/6
ZY06 sq4ioh/3
ZY03 sq4ioh/3
ZG05 sq4ioh/3
ZA07 sq8hnb/p
WM01 sp7mjx/p

PGA Stacja
TH04 SP9KJU/P, sp9mdy, sp5geo


Podziękowania dla:
Jurek SP5EJG