Start Regulamin Dyplomy Lista PGA Wsparcie Zapowiedzi Opinie

W bazie znajduje się obecnie:
* 4192581 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich gmin PGA
* 2480 *
w tym zawieszonych *3*
Aktywnych
* 2477 *
gmin.
Na aktywację oczekuje:
* 0 *
gmin PGA.


Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Regulamin


Wstęp
PGA to wyczynowy program dyplomowy utworzony w celu zainteresowania krótkofalowców nawiązywaniem łączności radiowych z różnymi gminami Polski oraz zachęcenia ich do organizowania terenowych ekspedycji radiowych. Powstał z inicjatywy czynnych w eterze krótkofalowców i z myślą o podobnych entuzjastach w kraju i na świecie.

1. Wydawcą Dyplomów i Certyfikatów objętych programem PGA jest Portal SPGA.PL przy współpracy z Zespołem PGA.
Wszystkie oficjalne informacje dotyczące programu PGA publikowane są na stronie
SPGA lub PGA Zawody.
Wszelką korespondencję dot. programu należy przesyłać na adres: logi(małpa)spga.pl. W programie PGA mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.

Certyfikaty i Dyplomy
1. Do Dyplomów i Certyfikatów zaliczane są łączności z gminami ujętymi w oficjalnym "Wykazie Gmin PGA" umieszczonym na spga.pl lub PGA Zawody.
Zalicza się łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2008 r. na pasmach amatorskich.
Certyfikaty przyznawane są od 1 stycznia 2008 r, Dyplomy - od 1 lipca 2008 r.
Łączności przeprowadzone przez przemienniki nie są zaliczane.

2. Dyplomy z serii PGA-H i PGA-E przyznawane są na podstawie wykazu łączności przekazanych przez uczestnika Ekspedycji oraz na podstawie logów za udział w zawodach krótkofalarskich organizowanych przez Zespół PGA.
Uwaga! Gminę, z której dany krótkofalowiec (lub stacja klubowa) pracuje stale lub tymczasowo, uznaje się do jego / jej stanu PGA jako potwierdzoną.

3.Są cztery rodzaje Dyplomów PGA przyznawanych osobno za pracę na pasmach HF:
- PGA-H - Dyplomy dla Łowców Gmin - dyplomy przyznawane za łączności z radiostacjami zainstalowanymi w różnych gminach.
- PGA-E - Dyplomy dla organizatorów i uczestników ekspedycji - za organizowanie ekspedycji krótkofalarskich do gmin.
- PGA-S - Dyplomy specjalne - za gminne aktywności z powiatów i województw.
- PGA-PA - Dyplomy dla Łowców Powiatów - dyplomy przyznawane za łączności z radiostacjami zainstalowanymi w różnych powiatach.
Dyplomy klasy E, S oraz PA przyznawane są na podstawie wykazu dostępnego w bazie PGA. Zgłoszenie, z prośbą o wydanie dyplomu E, S lub PA, należy wysłać drogą mailową na adres: logi(małpa)spga.pl

4.Podstawowymi dokumentami przy ubieganiu się o Dyplomy z serii PGA-E i PGA-S są Certyfikaty. Przyznawane są one krótkofalowcom za przeprowadzenie co najmniej 100 QSO z danej gminy. Wymagane ilości łączności można osiągnąć podczas ponownych ekspedycji.
Certyfikat jest generowany automatycznie po dodaniu logu do bazy spga.pl. Warunkiem dodania logu z ekspedycji jest przesłanie na adres
logi(małpa)spga.pl dokumentacji zdjęciowej potwierdzajcej pobyt w gminie oraz logu adif z nazwą w formacie: oznaczeniepga_znak data np: "EA01_sq8jcb_p 20151030.adi".
Dokumentacja zdjęciowa musi w jednoznaczny sposób określać gminę której ekspedycja dotyczy i zawierać conajmniej dwa zdjęcia: tablicy gminy lub miejscowości w której nastąpiła aktywacja oraz urządzenia wskazującego GPS. Dopuszcza się, zamiast zdjęcia GPS, podanie linku APRS.

Uwaga! W przypadku ekspedycji przeprowadzonych przed 15.09.2016 dokumentacja zdjęciowa nie jest wymagana, o ile potwierdzenie o ekspedycji do danej gminy znajduje się w archiwach wypraw na www.pga-zawody.pzk.pl czy innych stronach potwierdzających taką ekspedycję.
Logi za aktywności przeprowadzone w latach ubiegłych będą przyjmowane do 31.12.2017.
Od dnia 01.01.2018 do bazy spga.pl będą dodawane tylko aktywności bieżące.

5.Status gminy na "Aktywna–TAK" zmienia się po wprowadzeniu do bazy minimum 10 QSO z tej gminy. Poniżej 10 QSO gmina posiada status "NOWA"

6.Potwierdzenie QSO z daną gminą jest możliwe jedyne na podstawie logu otrzymanego od stacji organizującej do niej wyprawę. Log powinien zawierać minimum 10 QSO.

7.Podczas jednej aktywności, operator radiostacji może podawać wyłącznie taki identyfikator PGA, który odpowiada oznaczeniu gminy w jakiej faktycznie się znajduje. Niedopuszczalne jest podawanie kilku oznaczeń PGA jednocześnie lub czasowa zmiana gminy podczas jednej aktywności.


Dyplomy i Certyfikaty przyznawane w ramach programu PGA mają postać elektroniczną (PDF) i w tej formie są bezpłatne. Krótkofalowiec lub Klub, który otrzyma dowolny Dyplom albo Certyfikat programu PGA ma prawo do używania na swoich kartach QSL logo PGA.
Program PGA może być uzupełniany o nowe dyplomy tematycznie nawiązujące do gminnego podziału Polski.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu PGA, którego decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zespół PGA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udziału w niniejszym programie dyplomowym.
PGA Stacja
SX04 sp3sfs/p
ZE01 sq75zot
ZE01 sq1nxo
ZE01 so1mk
WX09 sp5es
WU09 sp7ivo
WT03 sp3zhp
WM01 sp5xty/p
WM01 sp5ufk
WM01 so5d
WF02 sp3aya/p
TW01 sq9zax
TW01 sp9iek
TA14 sp9s
SN03 sp1mvg/p

PGA Stacja
ZE01 SQ5GLB/1
ZE01 SQ5GLB/1
WC03 SP1MVG/p
KU11 SP5JCX/7
CE04 SQ5GLB/1
KU02 SP5JCX/7
CE03 SQ5GLB/1
CE01 SQ5GLB/1
IZ02 SP5JCX/7
WC04 SP1MVG/p
GL04 SQ5GLB/1
GL03 SQ5GLB/1
WC05 SP1MVG/p
GL02 SQ5GLB/1
WC03 SP1MVG/p
GL02 SQ5GLB/1
EC03 SP5JCX/7
PH03 SP1MVG/p
CO03 SP1MVG/p
PH01 SP1MVG/p


Podziękowania dla:
Henryk SP8DHJ